BAN

 

 

PER ORDRE DEL SR. ALCALDE ES FA SABER:

 

Que, amb motiu de l’aprovació de la versió preliminar del Pla General d´Ordenació Urbana de Parcent, informe de sostenibilitat ambiental del pla general, estudi de trànsit i mobilitat, informe de sostenibilitat econòmica, estudi de paisatge, estudi acústic i catàleg de paisatge, i atesa la seua publicació en el DOCV nº.7274 de 15.05.2014, és pel que  INFORME:

 

Que el dia 7 DE JULIOL DE 2014, serà L´ÚLTIM DIA per presentar qualsevol al·legació, reclamació o suggerència.

 

 

Parcent, 15 de maig de 2014

L´alcalde