El 15 de maig s’ha publicat al DOCV l’anunci d’exposició pública de la Versió Preliminar del Pla General d’Ordenació Urbana de Parcent i altres documents adients. Es disposa doncs fins el 7 de juliol per a consultes, suggeriments, reclamacions i al·legacions.

————————————————————————————————————————————————

El 15 de mayo se ha publicado en el DOCV el anuncio de exposición pública de la Versión Preliminar del Plan General de Ordenación Urbana de Parcent y otros documentos relativos. Se dispone pues hasta el 7 de julio para consultas, sugerencias, reclamaciones y alegaciones.