Aqui poden consultar la resolució de l’alcaldia per la qual s’aprovà l’adjudicacion del contracte d’EQUIPAMENT DE L’EDIFICI LA MUSICAL DE PARCENT