07-jul-2015 BAN DE L’ALCALDE

 

 

Atesa la situació de prolongada sequera, per la present es demana a tots els veïns i veïnes d’esta localitat que façen un ús i consum responsable del sumministrament d’aigua potable del municipi de Parcent, per tal d’evitar properes restriccions.

********************************************************************************

Considerando la situación de prolongada sequía, por la presente se solicita a todos los vecinos y vecinas de esta localidad que hagan un uso y consumo responsable del suministro de agua potable del municipio de Parcent, para evitar futuras restricciones.

BANDO

PDF per a descaregar

BAN restriccions suministre aigua