Aprovat el Pla de Participació Pública del Pla General de l’Ajuntament de Parcent i l’apertura de la fase d’informació i participació ciutadana per un termini de QUARANTA CINC DIES HÀBILS.

_______________________________________________________________________________________________

Aprobado el Plan de Participación Pública del Plan General del Ayuntamiento de Parcent y  la apertura de la fase de información y participación ciudadana por un plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES.