EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL POP