07 juliol 2015

 

Atesa la situació de prolongada sequera, per la present es demana a tots els veïns i veïnes d’esta localitat que façen un ús i consum responsable del sumministrament d’aigua potable del municipi de Parcent, per tal d’evitar properes restriccions.

 


 

Considerando la situación de prolongada sequía, por la presente se solicita a todos los vecinos y vecinas de esta localidad que hagan un uso y consumo responsable del suministro de agua potable del municipio de Parcent, para evitar futuras restricciones.

Parcent,  7 de juliol/julio de 2015

L’ alcalde/el alcalde