PLA GENERAL PARCENT versió mod oct 14

“INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR MODIFICADA DEL PLA GENERAL D´ORDENACIÓ URBANA DE PARCENT, INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, ESTUDI DE TRÀFIC I MOBILITAT, INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÓMICA, ESTUDI DE PAISATGE, ESTUDI ACÚSTIC I CATÀLEG DE PAISATGE”.

«INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA VERSIÓN PRELIMINAR MODIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PARCENT, INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD, INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, ESTUDIO DE PAISAJE, ESTUDIO ACÚSTICO Y CATÁLOGO DE PAISAJE».

——————————————————————————————————————————————————-

27 d’octubre de 2014 

 Des d’ací pots accedir a tota la documentació de la Versió Preliminar del PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA VERSIÓ MODIFICADA de Parcent (i altres documents relacionats).
També pots apropar-te a l’Ajuntament durant el seu horari i fins i tot demanar cita amb els tècnics si ho necessites.
Hi ha 20 dies d’exposició a partir de la publicació al DOCV (és a dir, fins el 1 de desembre).
Està a les teues mans. INFORMA’T!

——————————————————————————————————————————————————-
Desde aquí puedes acceder a toda la documentación de la Versión Preliminar del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VERSION MODIFICADA de Parcent (y otros documentos relacionados).
También puedes acercarte al Ayuntamiento durante su horario e incluso pedir cita con los técnicos si lo necesitas.
Hay 20 días de exposición a partir de la publicación en el DOCV (es decir, hasta el 1 de diciembre).
Está en tus manos. ¡INFÓRMATE!
 
——————————————————————————————————————————————————-

  

  1.  10.2 edicte WEB-VAL- II versio preliminar PGOU
  2.  10.2 edicto WEB II version preliminar PGOU