Relleu i Vegetació

Relleu

Parcent ofereix gran diversitat de paisatges, des dels particularment muntanyosos a la planissa del quaternari per on discorre el riu Xaló que pot considerar-se com la principal unitat que reuneix les valls en un espai comú.

El terme «vall» és utilitzat per a designar la franja deprimida que queda entre les principals alineacions muntanyoses, a una altura mitja inferior a 300m, és a dir, l’àmbit recorregut pel riu Xaló, on s’assenten els nuclis urbans i les més productives terres de conreu. Es tracta d’una zona baixa tapisada per una capa de material quaternari de poc gruix procedent de l’erosió dels relleus d’al voltant, on sobresurt un important aflorament d’argiles i d’algeps del Triàsic.

L’àrea es veu profundament afectada per moderades gelades que es produeixen a l’hivern lligades a fenòmens d’inversió tèrmica i les quals determinen la localització dels cultius.

La perífrasi, cercle muntanyenc com be indica, fa referència a la muralla orogràfica que voreja pel nord, sud, est i oest el territoris de les valls i que pertany a l’extrem més oriental de gran cinturó de deformació alpina de les cordilleres bètiques.

Relleu

Relleu

Vegetació

Parcent es caracteritza per un paisatge d’extraordinària bellesa, sobretot al mes de febrer quan floreixen els ametlers.

La seua vegetació natural és el bosc alt format quasi exclussivament per extensions de pi carrasc amb l’existència d’algunes carrasques que es presenten disperses i aillades, sempre a altures superiors als 250m. El terreny de matoll està format per mates prou denses. Podem destacar el coscoll, que és el matoll més abundant a l zona de muntanya.

La vegetació subserial està molt extesa, sent molt abundants sobretot les lavandes, romer, frígola, menta, camamilla. Està molt generalitzat el margalló, sobretot a les zones més solejades, així com altres plantes espinoses, en especial l’argilaga.

Vegetació

Vegetació

Tornar