RSSCategoría: Parcent

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE AYUDAS DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES, MICROEMPRESAS Y PYMES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA COVID-19. PLAN PROVINCIAL DE AYUDAS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES, MICROEMPRESAS Y PYMES COVID 19.

| 21 agosto, 2020

Bases participació en la convocatòria

Sol·licitud

NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA PGOU OCTUBRE 2019

NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA PGOU OCTUBRE 2019

| 15 noviembre, 2019

INDICE

EQUIPO REDACTOR

ANEXO JUSTIFICACION CAMBIOS

ANEXO JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO MEMORIA AMBIENTAL  2018-05-28 

CERTIFICADO ACUEDO PLENARIO DE 14-11-2019

VOLUMEN I – Documento sin eficacia normativa.

I – MEMORIA INFORMATIVA.

MEMORIA INFORMATIVA_25-10-2019

II – MEMORIA JUSTIFICATIVA.

MEMORIA JUSTIFICATIVA_27-10-2019

III- PLANOS DE INFORMACIÓN.

FEB2015-I1-topografia

FEB2015-I2-estado actual nucleos poblacion

FEB2015-I3-usos, aprovechamientos, vegetacion y edificación

FEB2015-I4-NNSS1991

FEB2015-I5-NNSS vigentes

FEB2015-I6-DC

FEB2015-I7-gestion

VOLUMEN II – Documentos con eficacia normativa.

I – DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO (DEUTs)

2019-01-11_DEUTs

II – NORMAS URBANISTICAS (incluidas fichas de zona y fichas de planeamiento y gestión)

2019-03-07_ Normas urbanísticas

III – PLANOS DE ORDENACIÓN.

PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

MAR2019_ORDENACION PORMENORIZADA

PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

MAR2019-OE1-CLASIFICACION DEL SUELO

MAR2019-OE2-ZONAS ORDENACION

MAR2019-OE3-INFRAESTRUCTURA VERDE

MAR2019-OE3-INFRAESTRUCTURA VERDE_NUCLEO

IV – CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

2018-05-28 CATALOGOBYEP

OCT2015 – CATALOGOnucleo

OCT2015 – CATALOGO-OP

VOLUMEN III: MEMORIA AMBIENTAL , ESTUDIO DE PAISAJE,

CATÁLOGO DE PAISAJES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

I – INFORME RECURSOS HIDRICOS

2017-07.- Inf Recursos Hidricos

II – MEMORIA AMBIENTAL

2017-07 MA PG Parcent

CARTOGRAFIA

MA_01_Planeamiento

MA_02_Infraestructura_verde

III – ESTUDIO DE PAISAJE

2018-05 PG Parcent Estudio de Paisaje

CARTOGRAFIA CP

CP_01_unidades_recursos_paisaje

CARTOGRAFIA EP

EP_01_Localizacion

EP_02_Sintesis ambiental

EP_03_Sintesis territorial

EP_04_Unidades y recursos de paisaje

EP_05_Cuencas_visuales

EP_06_Accesibilidad visual

EP_07_planeamiento_20160428

EP_08_Infraestructura_verde

IV – ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

ETyM_PLAN GENERAL PARCENT

V – ESTUDIO ACÚSTICO

estudio plan general parcent

VI – INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

MAYO2016- INFORME SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

VII – INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2014-09 ISA PG Parcent

CARTOGRAFIA

ISA_01_Localizacion

ISA_02_planeamiento

ISA_03_Infraestructura_verde

ISA_04_Alternativas

ISA_05_sintesis ambiental

ISA_06_sintesis territorial

NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA PGOU PARCENT 17/01/2019

NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA PGOU PARCENT 17/01/2019

| 21 enero, 2019

INDICE

EQUIPO REDACTOR

ANEXO JUSTIFICACION CAMBIOS

ANEXO JUSTIFICAION CUMPLIMIENTO MEMORIA AMBIENTAL  2018-05-28 

VOLUMEN I – Documento sin eficacia normativa.

I – MEMORIA INFORMATIVA.

MEMORIA INFORMATIVA_Junio 2016

II – MEMORIA JUSTIFICATIVA.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 2019-01-11

III- PLANOS DE INFORMACIÓN.

FEB2015-I1-topografia

FEB2015-I2-estado actual nucleos poblacion

FEB2015-I3-usos, aprovechamientos, vegetacion y edificación

FEB2015-I4-NNSS1991

FEB2015-I5-NNSS vigentes

FEB2015-I6-DC

FEB2015-I7-gestion

 

VOLUMEN II – Documentos con eficacia normativa.

I – DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO (DEUTs)

2019-01-11_DEUTs

II – NORMAS URBANISTICAS (incluidas fichas de zona y fichas de planeamiento y gestión)

2019-01-14_ Normas urbanisticas

III – PLANOS DE ORDENACIÓN.

PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

ENE19_ORDENACION PORMENORIZADA

PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ENE19-OE1-CLASIFICACION DEL SUELO

ENE19-OE2-ZONAS ORDENACION

ENE19-OE3-INFRAESTRUCTURA VERDE

ENE19-OE3-INFRAESTRUCTURA VERDE- DETALLE

IV – CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

2018-05-28 CATALOGOBYEP

OCT2015 – CATALOGOnucleo

OCT2015 – CATALOGO-OP

VOLUMEN III: MEMORIA AMBIENTAL , ESTUDIO DE PAISAJE,

CATÁLOGO DE PAISAJES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

2017-07.- Inf Recursos Hidricos

MAYO2016- INFORME SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

I – MEMORIA AMBIENTAL

2017-07 MA PG Parcent

CARTOGRAFIA

MA_01_Planeamiento

MA_02_Infraestructura_verde

II – ESTUDIO DE PAISAJE

2018-05 PG Parcent Estudio de Paisaje

CARTOGRAFIA CP

CP_01_unidades_recursos_paisaje

CARTOGRAFIA EP

EP_01_Localizacion

EP_02_Sintesis ambiental

EP_03_Sintesis territorial

EP_04_Unidades y recursos de paisaje

EP_05_Cuencas_visuales

EP_06_Accesibilidad visual

EP_07_planeamiento_20160428

EP_08_Infraestructura_verde

III – CATÁLOGO DE PAISAJES

2018-05 PG Parcent Estudio de Paisaje

CARTOGRAFIA CP

CP_01_unidades_recursos_paisaje

CARTOGRAFIA EP

EP_01_Localizacion

EP_02_Sintesis ambiental

EP_03_Sintesis territorial

EP_04_Unidades y recursos de paisaje

EP_05_Cuencas_visuales

EP_06_Accesibilidad visual

EP_07_planeamiento_20160428

EP_08_Infraestructura_verde

IV – ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

V – ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

ETyM_PLAN GENERAL PARCENT

VI – ESTUDIO ACÚSTICO

estudio plan general parcent

VII – INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

2014-09 ISA PG Parcent

CARTOGRAFIA

ISA_01_Localizacion

ISA_02_planeamiento

ISA_03_Infraestructura_verde

ISA_04_Alternativas

ISA_05_sintesis ambiental

ISA_06_sintesis territorial

EMCUJU – EMPUJU – EMERGE

EMCUJU – EMPUJU – EMERGE

| 14 septiembre, 2018

 

 

 

EMCUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens qualificades per entitats locals

Persones Contractades: 1 ARQUITECTO.

Temps: 12 mesos.

Import Subvencions:17.857,20€

Faenes: Informatització de dades, arxiu de documents …. d´entre altres.

Cofinanciació: Fons Social Europeu.

 

EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals.

Persones Contractades: 1 PEÓ OBRA.

Temps: 12 mesos.

Import Subvencions: 15.207,24€

Faenes: Neteja de zones verdes, condicionament de camins, condicionament de edificis municipals i espais públics …. d´entre altres.

Cofinanciació: Fons Social Europeu.

EMERGE – Programa de foment d´ocupació destinades a la contractació de persones desocupades per Corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d´acciones previstes en plans o procediments d´emergències forestals, en aplicació de l´ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Persones Contractades: 1 CAPATAS i 6 PEONS FORESTALS OBRA.

Temps: 6 mesos.

Import Subvencions: 66.125,23€

Faenes: Mitigar i reduir riscos d´emergències i especialment els derivats d’incendis forestals així com neteja i condicionament de llits, riberes, barrancs i rius – funcions EMERGE 2018.

Cofinanciació: Fons Social Europeu.

PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO

| 22 diciembre, 2017

PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO

EMCUJU – EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals

EMCUJU – EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals

| 31 octubre, 2017

 

 

 

EMCUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens qualificades per entitats locals

Persones Contractades: 1 HISTORIADOR.

Temps: 12 mesos.

Import Subvencions:17.207,40€

Faenes: Informatització de dades, arxiu de documents …. d´entre altres.

EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals.

Persones Contractades: 1 PEÓ FORESTAL.

Temps: 12 mesos.

Import Subvencions: 14.079,72€

Faenes: Neteja de zones verdes, condicionament de camins, condicionament de edificis municipals i espais públics …. d´entre altres.

 

Ajuda cofinanciada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 

 

 

+PAR100 20, 21, 22 d’octubre. Vine a gaudir de més de Parcent

+PAR100 20, 21, 22 d’octubre. Vine a gaudir de més de Parcent

| 17 octubre, 2017

VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE PARCENT MODIFICAT I REFOS.

VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE PARCENT MODIFICAT I REFOS.

| 10 marzo, 2017

https://www.parcent.es/el-municipi/pgou-parcent/versio-preliminar-del-pla-general-dordenacio-urbana-de-parcent-modificat-i-refos/

Una mirada curta

Una mirada curta

| 23 julio, 2015

3                        12

20            10

 

21                   18

Ampliació del termini de la fase d’informació i participació ciutadana fins al 31-08-2013, del Pla de Participació Pública del P.G.O.U. de Parcent

| 12 agosto, 2013

Per acord plenari adoptat en sessió plenària de data 27 de maig de 2013, ES VA ACORDAR APROVAR el Pla de participació pública del Pla General d’Ordenació Urbana (P.G.O.U) del M.I. Ajuntament de Parcent i aperturar la fase d’informació i participació ciutadana per un termini de QUARANTA-CINC DIES HÀBILS, que es computarien a partir de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d’eixe acord, amb l’objecte que els ciutadans expressaren les opinions, suggeriments i manifestacions que estimaren pertinents a través dels mitjans que es van assenyalar en eixe acord. Continue Reading