RSSCategoría: El Ayuntamiento

BASES CONVOCATÒRIA PLA RESISTIR «AJUDES PARÈNTESIS» 2021.MUNICIPI DE PARCENT

| 3 marzo, 2021

BASES CONVOCATÒRIA

FORMULARI

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE AYUDAS DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES, MICROEMPRESAS Y PYMES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS ORIGINADOS POR LA COVID-19. PLAN PROVINCIAL DE AYUDAS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, PROFESIONALES, MICROEMPRESAS Y PYMES COVID 19.

| 21 agosto, 2020

Bases participació en la convocatòria

Sol·licitud

EDICTE

| 8 octubre, 2019

EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL POP

CALENDARI RECOLLIDA D’ESTRIS

CALENDARI RECOLLIDA D’ESTRIS

| 5 febrero, 2018

PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO

| 2 enero, 2018

PEONES OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO

| 22 diciembre, 2017

PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO

EMCUJU – EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals

EMCUJU – EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals

| 31 octubre, 2017

 

 

 

EMCUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens qualificades per entitats locals

Persones Contractades: 1 HISTORIADOR.

Temps: 12 mesos.

Import Subvencions:17.207,40€

Faenes: Informatització de dades, arxiu de documents …. d´entre altres.

EMPUJU – Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones jovens per entitats locals.

Persones Contractades: 1 PEÓ FORESTAL.

Temps: 12 mesos.

Import Subvencions: 14.079,72€

Faenes: Neteja de zones verdes, condicionament de camins, condicionament de edificis municipals i espais públics …. d´entre altres.

 

Ajuda cofinanciada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 

 

 

VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE PARCENT MODIFICAT I REFOS.

VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE PARCENT MODIFICAT I REFOS.

| 10 marzo, 2017

https://www.parcent.es/el-municipi/pgou-parcent/versio-preliminar-del-pla-general-dordenacio-urbana-de-parcent-modificat-i-refos/

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

| 26 septiembre, 2016

Cdibujo_voto_urna-1ONSULTA DE PRESSUPOST PARTICIPATIU DE COMERÇ I ESPORTS

En el pressupost de l’Ajuntament de Parcent 2016 estaven incloses dues partides que tenen la funció de deixar a la gent del poble la possibilitat de decidir sobre l’ús dels diners públics.
Les partides ascendeixen a una despesa de 2.000 euros per promoure el comerç i 1.000 euros per a esports.
L’equip de govern proposa les següents idees i convida a tots a presentar les seues propostes al poble per votar, sempre que siguen viables.

COMERÇ

 1. Adquisició d’un panell lluminós per a l’entrada del poble per utilitzar en fires, festes i nadal.
 2. Una fira de nadal que oferisca productes locals amb llocs venent regals i artesania, amb nadales, amb vi calent i dolços de nadal per a tots. Publicitar la fira fora amb la intenció de donar a conèixer a la gent els productes i el comerç a Parcent.
 3. Emissió d’una campanya de publicitat en els mitjans de comunicació escrits i per ràdio del comerç i les activitats a Parcent.

ESPORT

 1. Organitzar una volta senderista amb esmorzar i acompanyats per experts perquè expliquen tot el referent a flora, fauna i història del nostre entorn.
 2. Organitzar una prova d’atletisme.
 3. Organitzar jornades d’activitats físiques i lúdiques per a totes les edats.

 

Tots els suggeriments han de ser lliurades a l’Ajuntament fins al dia 7 d’octubre. Una vegada vistes, es publicarà una nova llista amb les propostes definitives que seran màxim 5. Es podrà votar durant una setmana a l’Ajuntament, podran votar tots els empadronats al poble majors de 16 anys. Els resultats seran publicats durant la setmana següent.
NOTA: Per a qualsevol dubte sobre el procés o altres qüestions, els ciutadans poden posar-se en contacte amb l@s concejal@s Jacqueline Cotterill , Joan Ripoll o Màxim Revilla , concertant cita en horari d’ajuntament.

———————————————————————————————————————–

CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE COMERCIO Y DEPORTES

En el  presupuesto del Ayuntamiento de Parcent 2016 estaban incluidas dos partidas que tienen la función de dejar a la gente del pueblo la posibilidad de decidir sobre el uso del  dinero público.

Las partidas ascienden a  un gasto de 2.000 euros para promover el comercio y 1.000 euros para deportes.

El equipo de gobierno propone las siguientes ideas e invita a todos a presentar sus propuestas al pueblo para votar, siempre que sean viables.

COMERCIO

 1. Adquisición de un panel luminoso para la entrada del pueblo para utilizar en ferias, fiestas y navidades.
 2. Una feria de navidad que ofrezca productos locales con puestos vendiendo regalos y artesanía, con villancicos, vino caliente y dulces de navidad para todos. Publicitar la feria fuera con la intención de dar a conocer a la gente los productos y el comercio en Parcent
 3. Emisión de una campaña de publicidad en los medios de comunicación escritos y por radio del comercio y las actividades en Parcent.

DEPORTE

 1. Organizar una vuelta senderista con almuerzo y acompañados por expertos para que expliquen todo lo referente a flora, fauna e historia de nuestro entorno..
 2. Organizar una prueba de atletismo.
 3. Organizar jornadas de actividades físicas y lúdicas para todas las edades.

Todas las sugerencias tienen que ser entregadas en el Ayuntamiento hasta el día 7 de octubre. Una vez vistas, se publicará una nueva lista con las propuestas definitivas que serán máximo 5 propuestas. Se podrá votar durante una semana en el Ayuntamiento, podrán votar todos los empadronad@s mayores de 16 años. Los resultados serán publicados durante la semana siguiente.

NOTA: Para cualquier duda acerca del proceso u otras cuestiones, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con l@s concejal@s Jacqueline Cotterill , Joan Ripoll o Máximo Revilla , concertando cita en horario de ayuntamiento.

 

 ————————————————————————————————————-

CONSULTATION OF PARTICIPATIVE BUDGET SPENDING ON COMMERCE AND SPORT.

In the 2016 Town Hall Budget two budget lines were included which were approved to be subject to consultation so the people of Parcent can have a say in the spending of public money.

This budget money allows for 2,000 euros for aid to Commerce and 1,000 euros for sport. The Town Hall administration have proposed the following ideas and invite all citizens to present further proposals with the object of offering viable options for the village to vote their preferred choice.

COMMERCE

 1. The purchase of a panel of lights to be used at the entrance of the village during fiestas, ferias and at Christmas.
 2. A Christmas fair offering local products with stalls selling gifts and craftwork, with Christmas music, mulled wine and Christmas sweets for all. The feria would be given publicity with the aim of inviting people to Parcent to discover its local products and businesses.
 3. The planning and completion of a publicity campaign using local media, both print and radio to publicise business and activities in Parcent.

SPORT

 1. Organise a countryside walk with picnic, accompanied by experts who can explain the plants, animals and history of our local environment.
 2. Organise an athletics event.
 3. Organise physical activity events for all ages

All suggestions need to be delivered to the Town Hall by 7th October. The proposals will be published after which voting will be arranged during a week at the Town Hall.

NOTE: If anyone has any questions about this process please contact councillors Jacqueline Cotterill, Joan Ripoll o Máximo Revilla, arranging an appointment during Town Hall hours.

Bando

| 29 febrero, 2016

COMPROMESOS AMB EL POBLE

Des de l’Alcaldia i l’equip de govern faig saber: És de tots conegut que habitem un poble que per les seues característiques té un alt valor com a tal. A ningú se li escapa que a més del seu paisatge, les seues gents i altres valors hi ha un que és amb absoluta seguretat de la mateixa importància que els esmentats, i aquest no és un altre que la neteja del nostre poble. Referent als ciutadans cal reconèixer que han fet un esforç important adequant edificis, façanes i elements estructurals dels seus habitatges que li donen al poble un encant natural. Estem contents? SI, és suficient? NO. Cal reconèixer que  l’assignatura de la recollida d’excrements de les nostres mascotes la suspenem.
L’Ajuntament ha de fer un esforç per a acabar amb el problema que embruta els carrers del nostre poble , però  també necessita l´ajuda de la ciutadania (article 5.1 col·laboració ciutadana). Els ciutadans han de col·laborar en mantindre el poble net controlant als seus animals i també avisant a les autoritats de les mascotes que solen anar soltes (està prohibit per l´ordenança) pel poble per a què l´ajuntament prenga les mesures necessàries. Aquestes no són altres que les de fer saber al propietari de la mascota que està infringint “l’ordenança de policia i bon govern reguladora de la convivència ciutadana de Parcent” en el seu article 16 d´animals domèstics on diu “1 Les persones que condueixen gossos o altres animals deuran impedir d’aquests depositen les seues dejeccions en les voreres, carrers, jardins i en general qualsevol lloc dedicat al transit de vianants o jocs infantils. Els propietaris o responsables dels animals deuran arreplegar els excrements sòlids que els mateixos depositen en la vía publica.

 

Aquesta informació farà que prenguem consciència  que tenim  com a ciutadans la obligació de complir les normes establides. És clar que en el cas de reincidència serà sancionat de la forma que corresponga (la sanció podria arribar fins a 700 euros).
No ens agrada gens que el nostre gos faça les seues necessitats dins de casa, doncs imaginat el desagradable que es veure-ho als carrers i no parlem si tens l’infortuni de xafar-la. És clar que si ens fem la pregunta estarem tots d´acord.
Que el poble estiga net és senyal de l’alt valor dels seus veïns com a ciutadans.
Quel poble estiga brut ens perjudica a tots.

 

 

 

 

El vostre alcalde

Máximo Revilla Martínez